Bībeles psalmi


76. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 76. psalms tika uzrakstīts pēc Asīrijas armijas sakāves, kas aplenca Jeruzalemi, iespējams, holēras epidēmijas dēļ. Cilvēku izsūtīšanā piedalījās visa Jūdeja, kas bija redzējuši 46...

62. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 62. psalma autors, kurš, visticamāk, tiek uzskatīts par levītu, ilustrē savu noslēpumu, ka viņš ir spēcīgs, saskaroties ar grūtībām, un ir mierā, ko tikai Dievs var dot savai dvēselei....

102. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 102. psalmā autors saka, ka redz Ciānas nobīdi un ka viņš ir padarījis tik daudz ienaidnieku, jo cer uz Jeruzalemes turpmāko atdzimšanu. Viņu ieskauj daudzi, kas agrāk bija viņa tautieši,...

6. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 6. psalms sevi uzrāda kā lūgšanu dzīves daudzo ciešanu laikā, psalmists atzīst savus grēkus, bet cer uz Dieva bezgalīgo žēlastību. 6. psalms pabeigts[1] Kora meistaram. Stīgu...

20. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – Apsveikuma lūgšanas formā par ķēniņu, ar kuru psalmists ir saistīts, 20. psalmā mēs runājam par palīdzību, kas no Dieva debesu svētnīcas vai no debesīm nāks no Dieva viņa tautas galvai,...

73. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 73. psalmā autors ilustrē grūtības, kas radušās, saskaroties ar izpratni, ka nelabais un augstprātīgais piedzīvo labklājības periodu, uzkrājot bagātības, kamēr pareizajā pusē lietas...

2. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 2. psalma autors, pārpludināts ar ticību Dievam, izceļ kļūdas un attieksmi pret absurdu cīņu pret Dievu, ko veic zemes varenie un tie, kas muļķīgi viņiem seko. 2. psalms pabeigts[1]...

35. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 35. psalms tiek atklāts ar aicinājumu Tam Kungam aizstāvēt apsūdzētājus pret nevainīgu, kas nodots tiesā, operāciju, kas organizēta viņa morāles iznīcināšanai. Lai arī reakcija uz...

147. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 147. psalmā autors mudina uzslavēt, apstiprinot, ka ir labi dziedāt slavas Tam Kungam, paredzot šai uzvedībai pievērsties viņam ticības pilnam un justies iekļautam viņa apdomā un...

125. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 125. psalmā autors ir pārliecināts par Ciānas kalna, kas pārstāv Jeruzalemi, stabilitāti Tā Kunga solījumu rezultātā katram, kas uzticas Tam Kungam, nebūs bail. Pilnīga 125. psalma[1]...


Top