Bībeles psalmi


22. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 22. psalms apraksta taisnīga cilvēka figūru ciešanu un vajāšanas stāvoklī, bet pilnīgu ticību Dievam. Tā ir autora autobiogrāfija par personīgo sāpīgo pieredzi, piedāvāt to kā piemēru...

86. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 86. psalma autors ir ebrejs, kurš izrāda lielu pretestību pretinieku izdarītajam spiedienam, augstprātības pilni cilvēki un ļoti vardarbīgi cilvēki, kuri lepojas ar dieviem, kuriem tic....

123. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 123. psalmā lasītāja acīm redzamā situācija ir sāpes, ko rada zaudējums cilvēkam, kurš to pārstāv. Tomēr viņš atrod spēku, lai uz visu to reaģētu, pateicoties lielajai ticībai Dievam....

77. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 77. psalma autoru var raksturot kā dievbijīgu ebreju, kurš palika Palestīnā izsūtīšanas laikā uz Babilonu. Brīvdienas, kas pavadītas Jeruzālemē un templī, kas tagad jau vairākus gadus ir...

97. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 97. psalms tiek atklāts ar paziņojumu par Dieva valstību, un šī iemesla dēļ visas zemes tautas tiek uzaicinātas doties uz to dedzīgi, lai kur arī viņi atrastos. Dievs tiek attēlots kā...

23. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – Tas, kurš lūdzas 23. psalmā, personīgi piedzīvoja veidu, kādā Tas Kungs viņu vadīja slazdu vidū, kurus pret viņu izdarīja ienaidnieki. Ticības pilns viņš mierīgi paziņo, ka viņam neko...

24. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 24. psalms ilustrē, kad Izraēla atgriežas no trimdas, apzinoties, ka pēc pilsētas un Jeruzalemes tempļa sagraušanas, lai būtu kopā ar Kungu, jābūt tīrai sirdij, jo templis nevienu...

112. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 112. psalms runā par taisnīgajiem, kurus viņš uzskata par svētīgiem, jo, baidoties no Tā Kunga, viņš nebaidās, bet ir saudzīgs, ievērojot baušļus - darbība, kas tā vietā, lai maksātu...

48. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 48. psalmā Dieva aizsardzība tiek svinēta uz Ciānas kalna ar skatu uz Jeruzalemi. Psalmists slavē Dievu par palīdzību pilsētai pret ienaidnieka iebrukumu, tādējādi apbalvojot Izraēla...

15. psalms: pilnīgs, komentārs

komentārs – 15. psalma autors uzskaita dzīves apstākļus kunga teltī, mitinoties savā svētajā kalnā, ļoti sirsnīgu lūgšanu ar uzticību tiem, kas bīstas Kunga, stingri uzskatot, ka, ja viņš nekaitē...


Top