122. psalms: pilnīgs, komentārs

post-title

komentārsVisticamāk, 122. psalms tika uzrakstīts pēc Jeruzalemes tempļa atjaunošanas, kad cilvēki atgriezās no trimdas. To izmantoja svētceļojumos, kas notika katru gadu un kas bija ārkārtējs notikums dalībniekiem, kuri sajuta lielu prieku, virzoties uz Tā Kunga namu.


122. psalms pabeigts

[1] Debesbraukšanas dziesma. Di Davide. Kāds prieks, kad viņi man teica: "Mēs iesim uz Tā Kunga namu".

[2] Un tagad mūsu kājas apstājas pie jūsu vārtiem, Jeruzaleme!


[3] Jeruzaleme ir veidota kā stingra un kompakta pilsēta.

[4] Tur kopā ciltis, Tā Kunga ciltis, saskaņā ar Izraēla likumu, slavē Tā Kunga vārdu.

[5] Tur ir novietotas tiesas vietas, Dāvida nama vietas.


[6] Lūdziet mieru Jeruzalemei: lai miers ir tiem, kas jūs mīl,

[7] Esiet miers uz jūsu sienām, drošība jūsu barjerās.

[8] Saviem brāļiem un draugiem es teikšu: "Miers jums!".

[9] Tā Kunga, mūsu Dieva, nama dēļ es jums prasīšu labu.

Tags: Bībeles psalmi
Top