125. psalms: pilnīgs, komentārs


post-title

komentārs125. psalmā autors ir pārliecināts par Ciānas kalna, kas pārstāv Jeruzalemi, stabilitāti Tā Kunga solījumu rezultātā katram, kas uzticas Tam Kungam, nebūs bail.


Pilnīga 125. psalma

[1] Debesbraukšanas dziesma. Kas uzticas Tam Kungam, ir tāds pats kā Ciānas kalns: viņš neviļ, viņš ir stabils mūžīgi.

[2] Kalni ieskauj Jeruzālemi: Tas Kungs ir ap savu tautu tagad un mūžīgi.


[3] Viņš neļaus ļaundaru skeptram nosvērties par taisnīgo rīcībā esošo, lai taisnie neizstieptu rokas, lai izdarītu ļaunu.

[4] Tava labestība, Kungs, esi ar labo un taisno sirdi.

[5] Tie, kas iet pa moku ceļiem, Tas Kungs vieno viņus ar bezdievīgo likteni. Miers Izraēlai!

Tags: Bībeles psalmi
Top