Reliģiskās kristību frāzes: oriģināli apsveikumi


post-title

Labu vēlējumu frāzes par meitenes vai zēna kristībām, aforismi un reliģiskās citācijas, kas adresētas tikko kristītajam, kā laba zīme viņa ienākšanai katoļu baznīcā.


Mazuļu kristību frāzes

- Šodien jums būs jūsu dzīves pirmā un vissvarīgākā tikšanās, kas notiks ar Jēzu.Es novēlu jums nekad nepazaudēt Tā Kunga ceļu un izsaku jums visdārgākos un sirsnīgākos novēlējumus jūsu kristībām.

- Tā Kunga svētība vienmēr paliek mazā sirdī ... saglabājot to tīru kā šajā svētajā dienā.


- Lai Kristus gaisma vienmēr jūs apgaismo, lai jūs varētu dzīvē staigāt vienatnē, vienmēr sajūtot pilnīgu mīlestību, ko Tas Kungs jums piešķirs.

- Vislabākie novēlējumi jūsu dēlam Raffaele, ar kristību viņš kļūs par daļu no lielās kristīgās ģimenes.

- Šajā īpašajā dienā mēs ar visādām sirsnībām esam tuvu jums un jūsu mazajam dārgumam.


- Brīdī, kad draudzes priesteris ar kristību rituālu saslapināja šo mazo galvu ar Svēto ūdeni, jūsu mazuļa raudāšana mūs dziļi aizkustināja. Daudz laimes dzimšanas dienā

- Lai šīs kristības atdzīvinātu, pat ja tikai uz sekundes brīdi, mirkli, kad jūsu mīlestība ienāca pasaulē.

- Šajā dienā ar kristībām jūs pirmo reizi satiekat Jēzu, kurš kļūst par jūsu dzīves sastāvdaļu kā kristietis. Vēlas, lai jūs nekad nepazaudējat ceļu, kas ved pie Tā Kunga, es jums nosūtu visdārgākos un sirsnīgākos novēlējumus.


- Lai Kunga svētība, kas saņemta ar kristību, lai paliek mūžīgi mazā (vārda) sirdī, saglabājot viņu tīru kā šajā dienā.

- Mēs esam jums tuvu prieka dienā, kas ir vēl lielāka nekā bērna piedzimšana: tas, ka mēs varam paļauties uz dievišķo aizsardzību, audzinot viņu un vadot viņu labā.

Ieteicamie rādījumi
  • Skaisti Ziemassvētku apsveikumi: īsas Ziemassvētku frāzes
  • Novēlējumi Mātes dienai
  • Pensionēšanās frāzes: pensionēšanās vēlēšanās
  • Pirmās dievbijības vēlmju frāzes
  • Frāzes ātri izveidojas: novēl ātru atveseļošanos

Mazuļu kristību frāzes

- Ar tik lielu prieku mēs piedalāmies jūsu laimē jūsu mazuļa kristību laikā. Sirsnīgi vēlējumi!

- Mēs patiesi piedalāmies jūsu laime. Ka mazā meitene (...) var izaugt labā veselībā, viņu ieskauj un aizsargā tuvinieku mīlestība.

- Mēs vēlamies, lai mūsu mazais eņģelis aug mīlestībā, veselībā un mierīgumā, kuru vienmēr aizsargā labvēlīgais Kunga skatiens.

- Lai ticības gaisma mūžīgi apgaismo ticības ceļojumu, ko sākāt savas Kristības dienā, un pasargā jūs no visa ļaunuma.

- Kristības ir tilts, ko Jēzus uzcēla starp sevi un mums, veids, kādā viņš sevi dara pieejamu mums; tā ir dievišķā varavīksne pār mūsu dzīvi. (Benedikts XVI)

- Lai dzīve vienmēr smaida jums, mazulīt, neaizmirstiet pasniegt smaidu visiem tiem, kas jūs mīl un būs jums tuvu.

- Tas viss ir iespējams, pateicoties Kristības izturībai! (Pāvests Francisks)


Kristības frāzes vēlas

- Tiem no mums, kas dziļi tic Dievam, ir iemesls priekam zināt, ka mazais (...) šodien sper pirmos soļus uz pestīšanas ceļu.

- Mēs esam jaunas cerības nesēji, jo Kristība mums dod šo jauno cerību: cerību iet uz pestīšanas ceļu, visu dzīvi. (Pāvests Francisks)

- Pat ja kristīšanas ceremonija ilgst tikai dažas minūtes, Dieva mīlestība jūs pavadīs, aizsargājot jūs, visu mūžu.

- Ar kristībām mēs esam iegremdēti tajā neizsmeļamajā dzīvības avotā, kas ir Jēzus nāve, kas ir vislielākais mīlestības akts visā vēsturē; un pateicoties šai mīlestībai, mēs varam dzīvot jaunu dzīvi, vairs nevis pēc ļaunuma, grēka un nāves žēlastības, bet gan kopībā ar Dievu un ar saviem brāļiem un māsām. (Pāvests Francisks)

- Daudz laimes dzimšanas dienā jūsu dēla kristībām, svarīga diena, kuru (...) sapratīsit, kad viņš būs vecāks.

- Kristībā katrs bērns tiek ievietots draugu kompānijā, kurš viņu nekad nepametīs dzīvē un nāvē, jo šī draugu kompānija ir Dieva ģimene, kas sevī nes mūžības solījumu. (Benedikts XVI)


- Daudz laimes dzimšanas dienā (... vārdam ...) par jūsu kristībām - rituālu, caur kuru jūs saņemat Tā Kunga gaismu. Šīs dienas maijs, kad jūs valkājat baltas halāti, šķīstības vārdā atzīmējiet sava kristīgās dzīves ceļa sākumu.

Kristības reliģiskās frāzes

- Kristības ir sakraments, uz kuru balstās mūsu ticība un kas mūs uzpotē kā dzīvus locekļus Kristū un viņa Baznīcā. (Pāvests Francisks)

- Šīs dienas starojošā laime un tās gaisma pavada jūsu bērnu visā viņa dzīvē.

- Tas, kurš ir turējis savas kristības nevainību, ir kā dēls, kurš nekad nav paklausījis tēvam. (Kurators ir d’Ars)

- Šajā īpašajā dienā mēs esam tuvu jums un jūsu bērnam ar visu mūsu mīlestību.

- Kristības ir brālības akts, aiziešana no Baznīcas. Kristības svētkos mēs varam atzīt patiesākās Baznīcas iezīmes, kas kā māte turpina radīt jaunus bērnus Kristū, pateicoties Svētā Gara auglībai. (Pāvests Francisks)

- Lai Kungs šodien sveica jūsu mazajā sirdī, lai jūs padarītu par autentisku miera un mīlestības instrumentu jūsu dzīvē.

- Kristības ir tilts, ko Jēzus uzcēla starp sevi un mums, veids, kādā viņš sevi dara pieejamu mums; tā ir dievišķā varavīksne pār mūsu dzīvi. (Benedikts XVI)

Bībeles panti par kristībām

- Patiesi, patiesi, es jums saku: tam, kurš tic, tam ir mūžīgā dzīvība. (Jņ 6, 47)

- Es jūs kristīju ar ūdeni, bet pēc manis nāk stiprāks par mani, kurš jūs kristīs ar Svēto Garu un ar uguni. (Lk 3,16)

Patiesi, patiesi, es jums saku: ja cilvēks nav dzimis no ūdens un gara, viņš nevar iekļūt Dieva valstībā. (Jņ 3: 5)

Svētīgi ir tīri no sirds, jo viņi redzēs Dievu. Mt 5, 8


- Ļaujiet bērniem nākt pie manis un netraucējiet tos, jo Dieva valstība pieder tiem, kas ir līdzīgi viņiem. (Mk 10, 14)

- Tā kā tēvs mani mīlēja, tā es mīlēju arī jūs. Palieciet manā mīlestībā. (Jņ 15: 9)

- Ikviens, kurš dzer šo ūdeni, atkal slāps; bet tas, kas dzer no ūdens, ko es viņam došu, nekad nebūs izslāpis mūžīgi, tieši pretēji, ūdens, ko es viņam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas uzliesmo mūžīgajai dzīvībai. (Jņ 4:14)

Domas par kristībām

Kristības frāzes ir tās, kas izstrādātas kopā ar to, kam jāsaņem šis svarīgais kristīgās dzīves sakraments.

Kristības frāzēm, pirmkārt, ir jāatgādina, ka tās paver piekļuvi kristīšanai citiem sakramentiem un šī iemesla dēļ tās kļūst par reālām kristībām, kuras vēlas izrunāt un uzrakstīt tiem, kuri nevēlas izmantot pusmērus, bet plāno to izmantot. iespēja izteikt kristību frāzes, kas ir noderīgas visiem un kas laika atmiņā spēj atcerēties šo kristiešiem ļoti nozīmīgo dienu.

Mesopotamia: Crash Course World History #3 (Septembris 2023)


Tags: Frāzes vēlas
Top