Izturība: ko tas nozīmē, nozīme visai personai un sabiedrībai


post-title

Ko nozīmē noturība, kādos gadījumos tiek lietots šis termins, ko var piemērot vienai personai vai visai kopienai nelabvēlīgu notikumu rezultātā, kas ir izjaukuši tā pastāvēšanu.


Elastības nozīme

Psiholoģiskajā jomā noturība ir termins, ko lieto, lai norādītu uz spēju pozitīvi izturēties pret traumatiskiem notikumiem, cerams, ka pārkārto savu dzīvi pēc notikušajām nopietnām grūtībām.

Elastīgus cilvēkus definē kā tādus, kuri pēc tam, kad viņus ietekmējuši notikumi, kas izjaukuši viņu esamību, atrod spēku reaģēt, efektīvi tiekot galā ar sarežģītām situācijām, kurās viņi ir nonākuši, un spējot dot jaunu impulsu savai dzīvei, gūstot panākumus dažos gadījumos sasniegt svarīgus mērķus, kas pārsniedz pamatotu prognozi.


Izturību var definēt kā psihisku funkciju, kas laika gaitā var mainīties saistībā ar dzīvo pieredzi un no tās izrietošo garīgo procesu modifikāciju.

Izturības jēdziens tiek izmantots arī, lai analizētu sociālos kontekstus, kas saistīti ar nopietnām dabas katastrofām, piemēram, zemestrīcēm un plūdiem, vai cilvēku radītiem notikumiem, piemēram, kariem un teroristu uzbrukumiem.

Pastāv arī ekonomiskie un sociālie procesi, kas pēc katastrofas radītās traumas bloķē nestabilitātes radīšanu vai arī traumā nekavējoties atrod spēku un jaunas enerģijas, lai sāktu jaunu izaugsmes posmu.

Identitātes faktori, sociālā saliedētība un nodomu kopiena ir vērtības, uz kurām balstās noturīgā kopiena, kurai izdodas rast milzīgas iespējas atdzimšanai postu laikā.

The future we're building -- and boring | Elon Musk (Jūlijs 2024)


Tags: nozīmes
Top